Kordoba: Miejsce Spotkań Kultur Muzułmańskiej i Chrześcijańskiej

Turystyka

KORDOBA: MIEJSCE SPOTKAŃ KULTUR MUZUŁMAŃSKIEJ I CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Historia Kordoby
Kordoba była jednym z najważniejszych miast w Al-Andalusie (okres muzułmańskiego panowania na Półwyspie Iberyjskim), które trwało od VIII do XV wieku. W tym czasie Kordoba była kulturalnym, naukowym i artystycznym centrum Europy i światem islamu. Zbudowano tam wówczas imponujące budynki, m.in. Wielką Meczet i pałace, które wypełniono niezwykłymi dziełami sztuki.

Wielka Meczet w Kordobie
Wielka Meczet w Kordobie to obecnie jedno z najważniejszych zabytków świata arabskiego i jedno z największych osiągnięć architektonicznych w historii ludzkości. Została zbudowana w IX wieku przez Abd ar-Rahmana I, pierwszego emira Kordoby, który miał ambicję stworzenia czegoś w rodzaju meczetu, który byłby godny pałacu i jednocześnie centrum kultury i nauki. Z powodu rosnącej liczby wiernych i braku miejsca postanowiono rozbudować meczet kilkakrotnie, co skutkowało powstaniem jednej z największych meczetów na świecie.

Renowacja budynku
W 1236 roku Kordoba została zdobyta przez chrześcijan, a Wielka Meczet została przemieniona na katedrę. W 1523 roku zdecydowano się na budowę kaplicy na środku meczetu, która jednak nie była uzgodniona z przywódcą muzułmańskim. Katedra została rozbudowana, a pałac Abd ar-Rahmana III został przekształcony w kościół. W XVIII wieku zdecydowano się na gruntowną renowację meczetu i jego przekształcenie na katedrę. W ten sposób powstał unikalny obiekt, który symbolizuje połączenie kultury muzułmańskiej i chrześcijańskiej.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego
Kordoba jest dziś jednym z najważniejszych ośrodków europejskiej kultury oraz symbolem wzajemnej tolerancji w obliczu rosnącej muzułmańskiej populacji w Europie. Starając się zachować dziedzictwo kulturowe miasta, powstała inicjatywa zachowania Wielkiej Meczety i Kaplicy, która w 1984 roku przyczyniła się do wpisania Kordoby na listę UNESCO.

Ośrodek dziedzictwa kulturowego
Kordoba jest dzisiaj cennym ośrodkiem dziedzictwa kulturowego i turystycznym. Tylko w 2018 roku odwiedziło ją ponad 1,5 miliona turystów, którzy chętnie podziwiają tamtejsze zabytki architektury, pracownie artystyczne, czyli “patios” oraz gastronomię. To wszystko sprawia, że Kordoba jest ważnym miejscem spotkań i kultury, gdzie muzułmańska i chrześcijańska kultura mają swoje miejsce.